Vedlikehold

Mange busker og store plener er som skapt for grøntskjøtsel fra All-tjeneste. Eller kanskje dere trenger å fjerne snø og strøing der hjullaster ikke kommer til? Vi kan ta vare på hele uteområdet til boligen din, bedriften eller borettslaget. Vi feller trær, steller busker, fjerner ugress, kalker plen med mer. I sommerhalvåret har utearealene andre behov enn om vinteren, og det er mer fokus på et fint grøntområde, enn på funksjon som for eksempel snømåking. Vi holder ditt uteområde pent og rent, og du kan konsentrere deg om andre oppgaver.  Bestill en time for befaring her.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Stell av busker og trær
 • Ugressfjerning
 • Mosefjerning plen
 • Trimming av hekk
 • Beskjæring/topping av trær
 • Snø og strøing  
 • Fjerne måseboller
 • Snøfrese gangstier
 • Fjerne istapper o.l
 • Skjøtsel grønt, plenklipping, plenreparasjon og tilsåing etter brøyteskader
 • Trefelling, flishugging trevirke og stubbefresing
 • Mosefjerning  på fasade,  tak, stein, mur med mer
 • Fjerne tyggegummi
 • Ugressfjerning brostein, på asfalt, langs vegger, bed mm
 • Drepe rotskudd fra trær
 • Ugressbekjempelse av alle typer

Vi utfører også andre oppgaver etter avtale.

Ugressbekjempelse foretrekker vi å gjøre økologisk med en miljøvennlig metode. Men vi kan også sprøyte, utføre det termisk eller ved vanlig luking.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om tjenester vi kan utføre i Tromsø.