Vaktmester bedrift

Trenger din bedrift tilsyn hver dag, av og til eller bare på bestilling? Da er All-Tjeneste riktig sted.

Vi kan ta oss av forefallende arbeid, sikkerhetssjekker, maling, vedlikehold og reparasjoner på din arbeidsplass.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Tilsyn av bygning
 • Sjekk av nødlys
 • Sjekk av dører
 • Sjekk av brannslukker
 • Sjekk av nødutganger
 • Fjerne småsøppel
 • Sjekk av utvendige branntrapper
 • Sjekk av svalganger
 • Test av sprinkler
 • Sjekk av brannsentral
 • Sjekk av ventilasjon
 • Sjekk av vannbåren varme
 • Småreparasjoner, maling etc
 • Merking parkering
 • Montere skilt
 • Sjekk av rømningslys
 • Grafittifjerning
 • Renhold garasje
 • Ugressfjerning brostein, på asfalt, langs vegger, bed mm
 • Sjekk og rens av takrenner
 • Sjekk og rens av sluker på tak
 • Skjøtsel grønt, plenklipping, plenreparasjon stell av busker og trær, løvraking, kalking, gjødsling
 • Trefelling, flishugging trevirke og stubbefresing
 • Mosefjerning
 • Fjerne tyggegummi

Vi kan også utføre andre oppgaver etter avtale.

I tillegg til vaktmestertjenester tilbyr vi også renholdstjenester og utendørs vedlikehold. Vi utfører også snømåking, trefelling, strøing, snøfresing med mer. Vi tilbyr ett kontaktpunkt for alle slike tjenester.

Ta gjerne kontakt med oss i dag, for å skreddersy et opplegg for vaktmestertjenester for bedriften din.